Op 30 mei 2020
bereikte ons het trieste nieuws van het overlijden van

Henk Zonnenberg

25 oktober 1946   † 30 mei 2020

op 73-jarige leeftijd.

Henk was in 1994 mede oprichter van ons koor en bij de oprichting werd hij benoemd als secretaris van het koor.
Deze functie heeft hij een aantal jaren vervuld.
Sinds de oprichting was Henk als redactielid nauw betrokken bij het tot stand komen
en doorontwikkelen van het Kompas, ons clubblad.
 

Door zijn afnemende gezondheid was Henk de laatste tijd niet meer actief betrokken bij het koor.

Bij Voorwaarts Voorwaarts  zullen wij ons hem herinneren als een sociaal mens die 
altijd nauwe betrokkenheid toonde met de activiteiten van ons koor.

We hopen dat Henk de rust gevonden heeft die hem toekomt.

 Wij wensen de familie van Henk
veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Goodbye Fare you well

Top